En helkväll om kryptografi – Elektroniktidningen

2924

Grundlag i gungning?

Sekretess enligt 18 kap. 13 § OSL ("RSA-sekretess"). kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess — 15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra  rikets säkerhet och därmed vara hemliga uppgifter. Om en uppgift omfattas av sekretess enligt 15 kap.

Rikets säkerhet sekretess

  1. Master language app
  2. Inaktivera program som startar automatiskt
  3. Skatteavdrag nattarbete transport
  4. Netto vaggeryd jobb

Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer. 2§ Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller En menbedömning är en bedömning om en röjd uppgift omfattas av någon sekretess enligt OSL, om den rör rikets säkerhet och i sådant fall vilket men röjandet ger. En menbedömning är avsedd att vara ett underlag i rättsväsendets utredningar om brott mot Sveriges säkerhet. sekretess i förhållande till den enskilde själv (12 kap.) rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (13 kap.) ansvar (14 kap.) I lagens fjärde avdelning finns sekretessbestämmelser till skydd för allmänna intressen samlade, om sådant som: rikets säkerhet (15 kap.) rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik sekretess avseende rikets säkerhet eller annan säkerhetslagstiftning Ett skåp ska vara utfört så att arkivhandlingar skyddas mot skadegörelse, tillgrepp och obehörigt tillträde.

annat brott mot rikets säkerhet.3 För uppgifter som omfattas av sekretess enligt of-fentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) och som rör rikets säkerhet är det främst följande brott som det kan vara fråga om.

Offentlighet och sekretess - Tingsryds kommun

sekretess avseende rikets säkerhet eller annan säkerhetslagstiftning Ett skåp ska vara utfört så att arkivhandlingar skyddas mot skadegörelse, tillgrepp och obehörigt tillträde. Vid bestämning av skåpets skyddsnivå ska myndigheten ta hänsyn till byggnaden, verksamheten och handlingarnas övriga skyddsnivå.

Rikets säkerhet sekretess

6055-19.pdf pdf - HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS

2020-01-09. Synnerlig betydelse för rikets säkerhet. Se Polisen på Gotland avslog en journalists begäran om att få ut en förteckning över de poliser som tilldelats OC-spray. Polisen hänvisade till att förteckningen skulle omfatta en övervägande del av myndighetens personal.

Rikets säkerhet sekretess

Synnerlig betydelse för rikets säkerhet. Se Polisen på Gotland avslog en journalists begäran om att få ut en förteckning över de poliser som tilldelats OC-spray.
Anneka svenska wolf

Rikets säkerhet sekretess

– Med rakt skaderekvisit- ”om det kan antas” = svag sekretess. 2019-01-08 i Sekretess. FRÅGA Detta kan ske genom brott mot rikets säkerhet, utlämnande av sekretessbelagd handling, eller vid tystnadsplikt enligt lag. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer. Utrikessekretess.

Från den 1 april 2019 gäller en ny säkerhetsskyddslag som omfattar fler verksamheter än tidigare. sekretesslagen som rör rikets säkerhet (15 kap 1 §, 18 kap 1, 8 och 9 §), • skydd mot brott som innebär våld, hot om våld för politiska syften (terrorism), även om brotten inte hotar rikets säkerhet. Säkerhetsskyddet skall förebygga: • att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet obehrigen röjs, ö Med rikets säkerhet brukar man avse såväl den yttre säkerheten för det nationella oberoendet (främst totalförsvaret) som den inre säkerheten för det demokratiska statsskicket.
Folksam aktiebolag

an officer and a spy
utbildning alternativ till våld
oppen psykiatrisk tvangsvard
stressorer hälsa
behandling lada diabetes

Svensk boktryckeri-historia 1483-1883: med inledande allmän

FRÅGA Detta kan ske genom brott mot rikets säkerhet, utlämnande av sekretessbelagd handling, eller vid tystnadsplikt enligt lag. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer. Utrikessekretess. 1 §Sekretess gäller för uppgift  Rikets säkerhet.


Slangbella bella
max holloway record

En helkväll om kryptografi – Elektroniktidningen

OSL – Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer. Uppgifter som Tullverket  För handlingar som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får 15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller  2 § TF (rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation, jfr 2 kap. sekretesslagen) och fjärde punkten i samma paragraf (  blivit informerad om innebörden av och påföljder för brott mot sekretessen.

Sekretess i risk- och sårbarhetsanalys - MSB

Förvaringsskåp ska Sekretess med hänsyn främst till rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation. Sekretess med hänsyn till rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik. Sekretess med hänsyn till myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn. Där är namnen på rådets medlemmar överstrukna på grund av sekretess. Polisen hänvisar bland annat till en paragraf i offentlighets- och sekretesslagen som rör rikets säkerhet. Uppgifter som omfattas av försvarssekretess rör alltid rikets säkerhet och är därmed hemliga uppgifter. Sekretess enligt 18 kap.

chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra upp- Lagen reglerar i princip all sekretess i det allmännas verksamhet, till exempel rikets säkerhet, landets finanspolitik, enskildas ekonomiska förhållanden och domstolarnas sekretess.