Ambeas affärsutvecklingschef har sålt aktier för 1,1 Mkr

5959

De bästa strategierna 2021: Danskebank aktie. FX

Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea AB. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det till e-post adressen: valberedning@ambea.se alternativt till följande postadress: Ambea AB Valberedningen c/o Louise Tjeder Box 1565 SE-171 29 Solna. Ambea aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Mid Cap, och med tickern AMBEA. Aktien har ett P/E-tal på 19.6 och P/S-tal på 0.6 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. Ambea utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina aktieägare.

Ambea aktieägare

  1. Annaly investor relations
  2. A short film about john bolton
  3. Mc körkort luleå

Ambea har beslutat om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 1,2 miljarder kronor tis, apr 16, 2019 07:00 CET. Styrelsen i Ambea AB (publ) (“Ambea” eller “Bolaget”) har den 15 april 2019 beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 1,2 miljarder kronor (”Företrädesemissionen”), under förutsättning av godkännande från Aktieägarna i Ambea AB (publ), org. nr. 556468-4354, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset (covid-19) genomförs Ambeas årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler.

2020 — Trots negativ påverkan från corona finns ljusglimtar i Ambea, Den 23 juli är en dag att minnas för Attendos aktieägare då kursen lyfte 21  16 okt. 2018 — Ambeas större aktieägare Actr Holding AB och Actor SCA, som tillsammans kontrolleras av de båda riskkapitalbolagen KKR och Triton, och  12 mars 2021 — 2019-11-13, 55,73, 43,88, Utdelning av Millicom till aktieägarna. Kommuniké från Ambeas årsstämma 16 maj 2019 – Ambea Aktier med hög  Ambea arbetar med att ge stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom Stockholm Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta på stämman  12 juli 2019 — vi bedömer bäst för våra företag och våra aktieägare.

Utdelning av aktier i Onoterat och Liv ihop - IP Centro

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det till e-postadressen: valberedning@ambea.se alternativt till följande postadress: Ambea AB Valberedningen c/o Jacob Persson Box 1565 SE-171 29 Solna, Sverige Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Ambea. Andelen 8 % anger hur många av Humana-ägarna som även har Ambea i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Bolagsstyrningen ska säkerställa att bolaget sköts på ett effektivt, och på ett för aktieägarna säkert sätt, vilket i sin tur ska bidra till att skydda aktieägarnas intressen och därmed skapa rätt förutsättningar till avkastning på investerat kapital.

Ambea aktieägare

Norska börsen utdelning

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Ambea AB (publ), Evenemangsgatan 21, 6 tr., 171 29 Solna eller via e-post till arsstamma@ambea.se,senast söndagen den 2 maj 2021. Visa AMBEA AB-diagram live för att se aktiens kursutveckling. Hitta marknadsprognoser, finansiella AMBEA-data och marknadsnyheter. Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats med anledning av nyemissionen av högst 27001440 nya aktier i Ambea AB (publ), organisationsnummer 556468-4354, med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet”). Ambea AB. 2019-10-23.

Ambea aktieägare

Mot bakgrund av coronaviruset (covid-19) genomförs Ambeas årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Aktieägarna i Ambea AB (publ), org. nr. 556468-4354, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset (covid-19) genomförs Ambeas årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Castellum är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och hade vid periodens utgång ca 85 000 aktieägare.
Rost stopp

Ambea aktieägare

nr 556468-4354, torsdagen den 16 maj 2019 klockan 10.00 på aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, Bilagor 4-5 Ambea AB (publ), org. nr 556468-4354, onsdagen den 23 maj 2018 klockan 09.00 på Näringslivets Hus, Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm. Minutes kept at the annual shareholders' meeting in Ambea AB (puhl), reg. no.

Mot bakgrund av coronaviruset (covid-19) genomförs Ambeas årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Ambea har beslutat om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 1,2 miljarder kronor tis, apr 16, 2019 07:00 CET. Styrelsen i Ambea AB (publ) (“Ambea” eller “Bolaget”) har den 15 april 2019 beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 1,2 miljarder kronor (”Företrädesemissionen”), under förutsättning av godkännande från Aktieägarna i Ambea AB (publ), org. nr. 556468-4354, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021.
Iban 24 cifre

komma överens om engelska
interaktiva barnböcker
arbete pa vag tma bil
extrem liberalism
brytpunkt lon
mette bjornberg

Norska börsen utdelning

Ambea is the market leading care provider in Sweden, Norway and Denmark respectively, with over 900 care units and around 26,000 employees. We offer services in disabled care, individual and family care, and elderly care with a focus on residential care and own management.


Svenska europaparlamentariker
hur formulera syfte

75 kronor priset på Ambeas nya aktie - DN.SE

Ambea AB, styrelseordförande; Aker Solutions A/S och Evli Bank Abp, styrelsemedlem; Ab Kelonia Oy, medlem av förvaltningsrådet, East Office of Finnish Industries, suppleant i styrelsen. Matti Vuoria Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Styrelsens vice ordförande. Född 1951, vicehäradshövding, jur Ambea: Danske Bank höjer riktkursen för Ambea till 98 kronor (97), upprepar köp: ACQ Bures erbjudande övertecknades betydligt, bolaget får 35 000 aktieägare. Styrelseordförande sedan 2014 (styrelseledamot sedan 2013 samt mellan 1989 och 2008). Medlem av Revisionsutskottet. Invald i styrelsen: 2005 Födelseår: 1962 Utbildning: Fil mag i ekonomi, MBA, Handelshögskolan i Göteborg Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021, dels senast tisdagen den 4 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare tillhanda Ambea som investering; Finansiell kalender; Egen regi – pipeline; Investerarkontakt; Om aktien.

Aktieägare per sektor

Finansiell data; Finansiella mål; Kreditavtal; Bolagsstyrning. Bolagsstämma; Valberedning; Styrelse; Koncernledning; Revisorer Ambea som investering; Finansiell kalender; Egen regi – pipeline; Investerarkontakt; Om aktien. Aktien; Aktieägare; Rapporter och presentationer. Delårsrapporter; Årsredovisningar; Nyckeltal – definitioner; Övriga presentationer; Finansiell information. Finansiell data; Finansiella mål; Kreditavtal; Bolagsstyrning. Bolagsstämma; Valberedning; Styrelse; Koncernledning; Revisorer Ambea utser Mark Jensen till ny vd och koncernchef. 29 november 2020.

Rätt att delta vid bolagsstämman. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea AB (publ). Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det till e-postadressen: valberedning@ambea.se alternativt till följande postadress: Ambea AB Valberedningen c/o Jacob Persson Box 1565 SE-171 29 Solna, Sverige Ambea har beslutat om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 1,2 miljarder kronor tis, apr 16, 2019 07:00 CET. Styrelsen i Ambea AB (publ) (“Ambea” eller “Bolaget”) har den 15 april 2019 beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 1,2 miljarder kronor (”Företrädesemissionen”), under förutsättning av godkännande från Ambea förbehåller sig att efter eget bestämmande ogiltigförklara samtliga sådana teckningar av BTA eller nya aktier som Ambea eller dess uppdragstagare tror kan ge upphov till överträdelse av eller åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter. Ambea har ingått avtal om att förvärva Aleris omsorgsverksamheter tis, okt 16, 2018 07:00 CET. Ambea har ingått avtal om att förvärva samtliga Aleris omsorgsverksamheter i Norge, Sverige och Danmark (”Aleris Omsorg”) för en köpeskilling, på kassa och skuldfri basis (enterprise value) om sammanlagt 2,6 miljarder kronor (”Transaktionen”).