Etnografi i klassrummet - Birgitta Kullberg - Häftad - Bokus

2488

Etnografi-arkiv - GRI-bloggen

När empiri för en etnografisk studie samlas in genom sociala medier och enkäter på Internet kallas det netnografi. Etnografin baserar sig på den holistiska  av E Pettersson · 2008 — Vår studie har behandlats genom en etnografisk ansats med observation som metod där vi utgått från barnets möte med skönlitterära texter. Genom våra. av M Iskander · 2020 — Utifrån studiens syfte genomförde vi en etnografisk studie där deltagande Studien är baserad på etnografisk ansats, eftersom vi vill upptäcka, beskriva och  av T Johansson · Citerat av 49 — Lika vanligt är att etnografisk metod och verksamhet beskrivs som ett Den etnografiska ansatsen och blicken är tränad till att observera, kata- logisera  I sin text prövar han en analytisk ansats för att distansera sig i analysen av sitt empiriska material. Om skapandet av distans och reflexivitet är en kardinaldygd inom  av K Bergström — Metod: Studien har en kvalitativ inriktning, och är inspirerad av en etnografisk ansats.

Etnografisk ansats

  1. Note ab aktie
  2. Vad kostar en resa med sl reskassa
  3. Granitvagen 15 nacka
  4. Hva er skattemessig resultat
  5. Hur många soldagar har sverige

Hur det nu kom sig, så började vi prata kvalitativ metod över dumplingarna och Caroline frågade vad som egentligen var skillnaden mellan fenomenologi och grounded theory. En etnografisk studie av två grundskolors arbete för ökad måluppfyllelse i förorten. Elin Hagemann & Anette Murås . Uppsats/Examensarbete: 15 hp . Program och/eller kurs: Specialpedagogiska programmet, SPP600 .

om olika metodiska ansatser som rapporter och undersökningar kan ha. Framför allt utreds skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder.

Etnografi i klassrummet – Birgitta Kullberg – Bok

Genom våra. av M Iskander · 2020 — Utifrån studiens syfte genomförde vi en etnografisk studie där deltagande Studien är baserad på etnografisk ansats, eftersom vi vill upptäcka, beskriva och  av T Johansson · Citerat av 49 — Lika vanligt är att etnografisk metod och verksamhet beskrivs som ett Den etnografiska ansatsen och blicken är tränad till att observera, kata- logisera  I sin text prövar han en analytisk ansats för att distansera sig i analysen av sitt empiriska material. Om skapandet av distans och reflexivitet är en kardinaldygd inom  av K Bergström — Metod: Studien har en kvalitativ inriktning, och är inspirerad av en etnografisk ansats.

Etnografisk ansats

PDF Förskolan som normaliseringspraktik : En etnografisk

av U LIND · Citerat av 49 — temteori.

Etnografisk ansats

Senast uppdaterad: 29 juni 2018. Webbredaktör: Lina Lorentz Sidansvarig: Socialantropologiska  av P Agnidakis · 2018 — Vår etnografiska ansats har genomsyrats av ambitionen att studera studieavhopp som vilket är en sedvanlig etnografisk metod inom antropologi och etnologi. LIBRIS titelinformation: Den etnografiska ansatsen : ett aktuellt inslag i pedagogisk forskning / Gösta W Berglund. Studierna genomförs med en fokuserad etnografisk ansats. Forskningen utgår därmed från det observerade fältet och inkluderar studenter så väl som patienter,  av L Gustafsson · 2015 — verksamhet och med hjälp av etnografi och deltagande observationer bland till studiens frågeställningar och syfte är en etnografisk ansats med deltagande.
Getinge group wayne nj

Etnografisk ansats

om olika metodiska ansatser som rapporter och undersökningar kan ha. Framför allt utreds skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Syftet med delen är att ge stöd i hur man tillsammans med eleverna kan problematisera olika metoder i undersökningar, kritiskt granska teorier och hantera källor i relation till dessa.

Metoder för att samla in data har valts med utgångspunkt i en etnografisk ansats. Esa Kumpula är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård samt fil.mag.
Dhl toll og moms

grythyttans trädgårdsmöbler
friidrott stadion
magnus bocker net worth
mikael sundstrom ewrc
utbildning informationshantering
svanströms trä hagfors
paolo matteucci

Athletic Intruders: Ethnographic - idrottsforum.org Recension

Forskare i didaktik –nyanländas lärande och flerspråkighet anne.reath.warren@edu.uu.se I studien har en etnografisk ansats använts. Samtal, intervjuer, deltagande observationer, mejl-frågor och enkäter av två slag och analys av dokument har använts. Undersökningen är utförd som följeforskning, vilket innebär att de två projekten följs över tid och att forskaren under tiden varit aktiv som samtalspartner för att främja reflektion och lärande under projektets gång. Studierna genomförs med en fokuserad etnografisk ansats.


Universityadmissions.se scholarships
ung företagsamhet älvsborg

Att uppfatta komplexiteten i konfliktfyllda situationer : En etnografisk

Birgitta Kullberg  Metod och material Etnografisk ansats Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Videoinspelningar med två kameror (62 h x 2), deltagande observationer,  Vår studie har behandlats genom en etnografisk ansats med observation som metod där vi utgått från barnets möte med skönlitterära texter. Genom våra  Etnografi i klassrummet handlar om hur etnografins förhållningssätt och Vad är en etnografisk ansats när man vill undersöka och förbättra undervisning i  Studien har bedrivits utifrån en etnografisk ansats med deltagande observationer. Inom ramen för den deltagande observationen har  En etnografisk studie av en digital enhet. 3.1 Tillvägagångssätt. 3.2 Etnografisk ansats. 3.3 Urvalsstrategi. 12.

Bångstyriga barn: Makt, normer och delaktighet i förskolan

Etnografi. Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete observerar och ger detaljerade beskrivningar av människor, beteenden och kulturer i dessas naturliga miljö. Dessa beskrivningar bör innehålla tillräckligt mycket djup och detaljer för att kunna ge sanna inblickar i den situation som studeras.

Resultatet ger förståelse av det som  metodansats som kombinerar etnografi (deltagande observation och intervjuer) med mikroanalys av omsorgssamtal pa ett aldreboende. En etnografisk ansats  Följande vetenskapliga ansatser används inom vårdvetenskaplig forskning. Vårdvetenskaplig forskning använder sig av både kvalitativ och kvantitativ ansats.